Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Térítési díjak

Az étkezési térítési díj befizetésének rendje
 
  • A gyermekek számára étkezési, térítési díjat kell fizetni azon szülőknek, akik nyilatkozatuk szerint nem jogosultak térítési díj- mentességre.
  • Amennyiben valamilyen táplálék allergiája van a gyermekének kérjük, hozzanak orvosi igazolást. A speciális étkezés visszavonásához is orvosi igazolás szükséges. Az óvoda dolgozói csak az előírás szerint szállított ételt kínálhatják a gyermeknek. Ételt behozni ilyen esetben is tilos!
  • Az  étkezési térítési díjak befizetése minden hónapban a tárgyhónapra előre, készpénzzel az önkormányzatnál történik, minden hónap 20-áig reggel 8.00-15.00-ig
  • A étkezési térítési díjakkal kapcsolatos észrevételeiket az önkormányzatnál, valamint az élelmezésvezetővel közöljék.
  • A szülő kötelessége, hogy a tájékoztatásban megjelölt határnapig a gyermeke étkezési térítési díját – hiányzás esetén is – befizesse. Amennyiben a szülő nem tesz eleget a befizetési kötelezettségének írásban felszólítást kap annak teljesítésére.
  • Az étkezési térítési díj megállapítása a mindenkor érvényben lévő jogszabályok alapján történik.
  • Betegség vagy más hiányzás esetén az étkezés lemondható. A lemondás telefonon, vagy személyesen történhet az óvodavezetőnél, vagy a pedagógusoknál.
  • A hiányzás első napján a étkezési térítési díj a szülőt terheli, kivéve, ha a hiányzást előző nap, vagy a hiányzás napján reggel 9 óráig bejelenti. Az étkezés lemondása azok számára is kötelező, akiknek a gyermeke ingyenes étkezésben részesül. A hiányzás utáni étkezés igénylését a gyermek óvodába érkezését megelőző nap 12.00-ig kell bejelenteni. Telefonos lemondást az élelmezésvezetőnek, illetve az óvodavezetőnek kell átadni.
  • A lemondott étkezési térítési díjak a következő havi befizetéskor kerülnek elszámolásra.