Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

A település a Tápió folyó völgyében Budapesttől 60km-re található. Vasútállomása nincs, közlekedése autóbusz járattal megoldott. Infrastruktúrája az elmúlt években sokat fejlődött. Óvodánk férőhelyeinek száma 150 fő. Az óvodai felvételeknél a törvényi előírásoknak megfelelően járunk el. Az óvodába felvett gyermekeket általában életkoruk alapján soroljuk csoportba, de figyelembe vesszük a gyermek személyiségét, a gyermekközösség összetételét és a szülők igényeit is. Milyen is a mi óvodánk külső szemmel? Tágas, barátságos, teljes mértékben igazodik a gyerekek életkori sajátosságaihoz. Udvarunk szintén nagy kiterjedésű,jól felszerelt, mely teret enged a gyermekek mozgásigényének. Az udvari játékok felújítása és cseréje 2008-ban történt, melyet KMOP pályázat keretében sikerült felújítanunk. Szintén pályázat keretében történt az udvari játékok átfestése. 2016-ban ismét bővítettük új csúszda-mászóka komplexumokkal udvarunkat. Nagy beruházásként pályázat keretében (KMOP 4.6.1.) az intézmény bővítése is megtörtént. A végeredmény egy hat csoportos óvoda tornateremmel, nevelő- és fejlesztő szobával, új eszközökkel, bútorokkal, megújuló energia-forrásokkal ellátva. Az óvoda épületét, udvarát, kertjét, berendezését oly módon alakítottuk ki, hogy szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, megfeleljen testméreteiknek, biztosítsa egészségük megőrzését, fejlődését. Tegye lehetővé mozgás- és játékigényük kielégítését, és a gyermekeket harmóniát árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal vegye körül. Elsősorban természetes, környezetbarát anyagok felhasználására törekszünk. Milyen is a Gyermeklánc Óvoda? A gyermekeket jó hangulatban, nyugodt, családias környezetben neveljük. Lehetőséget biztosítunk a szülős beszoktatásra. Közös programokat szervezünk a szülőkkel. Célunk a partnerközpontú működés biztosítása. Kreatív, jó pedagógiai képességekkel rendelkező, az új dolgokra nyitott, fejlődni vágyó óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek, és dadus nénik vesznek részt a gyerekek nevelésében. Szakmai munkánkat belső hittel, elkötelezettséggel végezzük. A gyerekeket hozzásegítjük ahhoz, hogy kibontakoztathassák a bennük rejlő lehetőségeket. A gyermekek számára sokféle tevékenységet szervezünk csoporton belül és csoportok között,és az egész óvodát érintő projektheteink közös programokra, tevékenységekre alapozottan valósulnak meg. Az óvodában igyekszünk minden alkalmat célszerűen megragadni a közös ünnepek és hagyományok kialakítására. A közös tevékenység a gyermek fejlődésének serkentője. A közös készülődés, tervezgetés távlatot jelenthet a gyermek számára. A közösségi nevelés szempontjából kiemelt jelentőségűek: a közös ünnepek és hagyományok ápolása, a szűkebb és tágabb környezethez, a szülőföldhöz való kötődés alakítása, közös programok a szülőkkel A népi hagyományokra épülő ünnepi szokások megismerése, megőrzése, valamint a szűkebb és tágabb környezetünkhöz való pozitív viszony kialakítása által erősödik a társakhoz fűződő viszony, a szülőkhöz, felnőttekhez, az ismert környezethez, tájhoz, természethez való érzelmi kötődés, a hazaszeretet. Erősödik identitástudatuk, pozitív irányba terelődik az erkölcsi tulajdonságok alakulása.. Változatos tevékenységekkel – és gazdag eszköztárral segítjük a hagyományok ápolását. Saját Pedagógiai Program alapján dolgozunk, mely igazodik az Óvodai Nevelés Alapprogramjához, részben a Tevékenységközpontú Programhoz. Programunk fő vezérfonala a környezeti kultúrára és az egészséges életmódra nevelés. Napirendünk igazodik a különböző tevékenységekhez, a gyermek egyéni szükségleteihez, tükrözi szokásainkat, igényeinket, a tevékenységeink közötti harmonikus arányokat, biztosítva a játék kitüntetett szerepét. Szakmai munkánkat és a gyermekek egyéni fejlesztését segíti a rendszeresen érkező gyógypedagógus, logopédus, valamint az intézményünkben lévő fejlesztőpedagógus. Nyitott programjainkon mindig számíthatunk a szülők, nagyszülők és a civil szervezetek aktív közreműködésére, törekszünk a kölcsönös együttműködésre, de nevelő munkánkat a szakmaiság és a gyermekek mindenekfelett álló érdekét szolgáló szempontok határozzák meg. Nevelési célunk: a gyermeki személyiség sokoldalú, harmonikus fejlődésének biztosítása. Minden gyermeket az egyéni képességének megfelelően fejlesztünk. A személyiségfejlesztést és minden más tevékenységet játékba integráltan végezzük. Fontos számunkra a gyermeki személyiség tisztelete, szeretete, a másság elfogadása. Legfőbb nevelési eszközünk a szeretet és a pozitív hozzáállás!

Kapcsolat

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda
2764 Tápióbicske, Kossuth Lajos út 55.

Óvodavezető: Pornói Mária

Telefon:
+36 29 421 559

E-mail:
tapiobicskeovi@freemail.hu

Nyitvatartás:
Hétfőtől péntekig: 
6.30 - 16.30

Tápióbicskei Óvodások Mosolyáért Alapítvány

Bankszámlaszám

Adószám:

Intézményi védőnő:

Intézményi orvos:

Városi gyermek ügyelet: 


Ügyeletes gyógyszertár: 


Tápióbicskei Család és Gyermekjóléti Szolgálat
2764 Tápióbicske, Rákóczi út 79.
29/421-828