Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább az elődjeinktől kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül megőrzendő, mesebeli kincseket!” (Részlet a Magyar Olvasástársaság 2005-ös felhívásából) Idén is a gyermekek tevékenyen vettek rész a népmese heti programokban. A héten a fő irányvonalat „A kiskakas gyémánt félkrajcárja” című mese adta. A nyitó napon az óvónénik eljátszották a gyerekeknek a mesét, élő szereplőkkel, akik ruháikkal a magyar és török népviseletet közvetítették, a csodás háttérrel, amiben a régies szavak megjelenítése jelent meg (kemence, méhkas, szemétdomb stb.). A mesei élmény továbbéltetésére az ezt követő napokban a mesével kapcsolatos feladatokat kellett megoldaniuk a gyerekeknek, a mese fontosabb állomásait jártuk körbe. A kút – víz; a kemence – tűz, a kaptár – méhek. A gyerekek akadálypályán mentek végig a tornateremben, a témával kapcsolatos meséket, énekeket, verseket tanultak, játékos feladatokat oldottak meg. A produktum egy élményrajz volt, amin a mese szereplői, a mese egy-egy jelenete elevenedett meg, melyet minden csoport a maga rajztudásának megfelelően készített el és a saját faliújságára helyezett el. Témája: Kedvenc jelenetem a meséből (A kiskakakas gyémánt félkrajcárja). Gyönyörű alkotások születtek. A projekt lezárásaként újra előadtuk a gyerekeknek a mesét, amit nagy örömmel fogadtak. Míg az első előadást csak figyelték a gyerekek most ők is bekapcsolódhattak az előadásba, ezáltal aktív résztvevőivé váltak a mesének, segítették a főhőst, a kiskakast. A történet végén a gazdasszony a kiskakas segítségével szétosztotta a kincseket a gyerekek között. Úgy éreztük a gyermekek visszajelzései alapján, hogy egy picit sikerült népi kultúránk szeretetére nevelni őket, leraktuk az irodalom iránti fogékonyság csíráit, tovább mélyítettük a meseszeretetüket. Reméljük a mesén keresztül erkölcsi értékeket tudtunk közvetíteni, a közös élménnyel az összetartozás érzését erősíteni. A hetünk képekben:

Készítette: Tóthné Drabik Andrea és V. Nagy Zsuzsanna
Népmese projekt

2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség tovább hagyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez, amely szerint szeptember 30. – Benedek Elek születésnapja – legyen a népmese napja. A Magyar Népmese Napjának célja, hogy ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljon mindenki, aki a mesét szereti, mind a magyar, mind más népek meséi felé. Már több mint tíz éve, hogy a mi óvodai közösségünk is tiszteleg Benedek Elek születésnapja előtt azzal, hogy szeptember 30-a hetében a gyermekeknek szervezett programok során ráirányítjuk figyelmüket a magyar népmesékre. Sajnos, rohanó világunkban egyre kisebb a tere az igazi, tiszta forrásból származó, élőszóval elmesélt népmesének. Nehéz felvenni a versenyt a tv nyújtotta vibráló képsorokkal, a Disney hercegnők, Marvel szuperhősök látványos világával. Mi, óvónők, mégis nap, mint nap arra törekszünk, hogy visszaforgassuk az idő kerekét, és a csoportokba varázsoljuk azt a parányi miliőt, ahol nincs más, csak a mese teremtő ereje. Az együttlét, a mesehallgatás a gyermekek számára olyan varázslat, amely fejleszti fantáziájukat, képzelőerejüket, szókincsüket. Feltárják a gyermekek előtt az emberi érzelmeket és megfelelő viselkedésformákat. Segítséget nyújtanak számukra a mindennapok történéseinek feldolgozásában, legyen az akár jó, akár rossz élmény. A mesék alatt megélik a szereplőkön keresztül a saját félelmeiket, örömeiket. Átvezeti őket a mesetudatból valóságtudatba. Megnyugtatja, lelassítja őket ebben a felgyorsult világban. Projektünk azt a célt is szolgálja, hogy a szülők figyelmét is felhívjuk a mesélés fontosságára: este legyen a mesemondás, a közös családi program, az együttlétre alkalmas idő. Ne helyettesítse a tv a saját szóval elmesélt mesét. Elengedhetetlen, hogy a modern, új mesék mellett megjelenjenek népmesék is, hogy a gyermekek felfigyeljenek a mesék tanulságaira, hallják az ízes magyar nyelvet, a régies, ma már nem használt kifejezéseket. Albert Einstein idézete szerint: „Ha intelligens gyereket akarsz, olvass neki mesét. Ha még intelligensebb gyereket akarsz, olvass neki még több mesét!” Óvodánkban A Magyar Népmese Napjának megünneplésére minden évben nagy hangsúlyt fektetünk, hiszen fontos számunkra, hogy a gyerekek is részesei legyenek a mesemondó hangja által megidézett világnak.
„Szüret az óvodában”

A Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda gyermekei és felnőttei a szeptemberi hónapban egy régi hagyomány felelevenítésében vehettek részt. Mára már a szőlő szüret egyre kevesebb családot érint, egyre ritkábban találkozhatnak a gyerekek a szüretelés folyamataival. Ezért vetődött fel az az ötlet, hogy az óvodában tartsunk egy délelőtt szüretet, lássák és ismerjék meg a gyermekek az eszközöket, magát a szüretelés folyamatát. Megnézhették milyen a daráló, annak működése, mi történik a szőlőfürtökkel. Láthatták a szőlőprést, azaz a sutut használat közben, hogyan nyerjük ki általa a szőlőszemekből a friss mustot. Természetesen a szőlő édes nedűjét is megkóstolhatta minden kisgyermek. Külön köszönetet nyilvánítunk Czégény Gábor szőlész-borásznak az eszközökért és a szőlőért, hogy általa fel tudtuk eleveníteni a gyermekeknek ezt a régi tradíciót.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Lichnerné Fodor Szimonetta
Állatok világnapja a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodában
Az idén is megtartottuk óvodánkban projekthét keretében az állatok világnapját, amelyben az erdei állatok kaptak kiemelkedő szerepet. A projekt nyitónapján az óvodás gyermekekkel összegyűltünk a tornaszobában, ahol a ráhangolódás céljából megtekintettek egy bábelőadást. A mese szereplői természetesen erdei álatok voltak: A két kicsi bocs és róka. A báb előelőadás nagy sikert aratott, élvezték kicsik-nagyok. Ezek után az erdő hangjai csendültek föl, ahol az ott élő állatok hangjának felismerése volt a feladat. Megerősítésképpen a hangokhoz képeket is csatoltunk a projektor segítségével. A gyermekek korábbi tapasztalataira támaszkodva a hangok nagy részét felismerték, de új ismeretekkel is gazdagodtak. Az esemény végén kiosztottuk a csoportok számára a feladatokat: minden csoport kapott egy borítékot, mely egy erdei állat fényképét rejtette. A feladat egy összetett gyűjtőmunka volt a képen látható állatról. Ez tartalmazhatott verset, éneket, mondókát, illetve változatos vizuális technikákkal meg is jeleníthették az adott állatot. A projekt záró napján kiállítást rendeztünk, melyhez a csoportok az életkori sajátosságaiknak megfelelően készítették el az alkotásaikat. A közösségi élmény erősítése céljából minden csoport előadta a saját erdei állatkájához kötődő verset vagy dalocskát. Az erdei állatok még közelebb kerültek a gyermekek szívéhez, hiszen még jobban megismerték őket, környezetüket, élőhelyüket, s ezáltal a természet szeretetét erősítettük meg bennük. A projekthét lehetővé tette, hogy több síkon, több oldalról közelítsük meg az adott témát, így a gyermekeknek nyújtott ismeretek még mélyebben épüljenek be a gondolkodásukba, ezáltal személyiségükbe. Legfőbb célunk az ilyen természetvédelmi projektekkel, hogy a gyermekek szeressék, tiszteljék, óvják az őket körülvevő környezetet, mely megalapozza, hogy környezettudatos felnőtté váljanak.

                                                                                             Hajasné Ábrahám Szilvia, Ozsváth Melinda

Csoportos foglalkozások

Legnépszerűbb programok

received_401298765550044

Állatok Világnapja

Állatok világnapja

Minden évben október 4-én ünnepeljük az Állatok Világnapját. Ez a nap Assisi Szent Ferenc halálának napja. A rendalapító Szent Ferenc az állatok védőszentje, a legenda szerint nemcsak értette az állatok nyelvét, hanem beszélgetett is velük.
Az Állatok Világnapját 1931-ben Olaszországban hívták életre, s 1991 óta ünnepeljük hazánkban is. A kezdeményezés célja a vadon élő állatok pusztulásának megfékezése volt, mára minden állat védelmének fontosságáról szól ez a nap. Az Állatok Világnapjának alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik életünket, segítőtársként és barátként gazdagítják mindennapjainkat. Az ünnep célja, hogy az ember és állat közötti barátságot erősítse, valamint felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára.
Az állatok világnapjáról mi is megemlékezünk óvodánkban.
A témahéten (2022.október 3-7.) az óvoda mind a hat csoportja részt vett, mely során a gyerekek sokszínű tapasztalatot szerezhettek az állatokról, azok jellemző külső és belső tulajdonságairól, élőhelyeikről. A játék, a tanulás, a megismerési folyamatok témáit az állatok adták. Ezen a héten a háziállatokkal, tartásukkal, gondozásukkal, felhasználásukkal ismerkedhettek meg a gyerekek részletesebben.
A hetet állatos puzzle sorsolással nyitottuk meg. Csoportonként kisorsoltuk, melyik csoport, melyik házi állatot készíti el az „Ovi tanyába”. Minden csoport lelkesen dolgozott egész héten. A témával kapcsolatos verseket, meséket, mondókákat hallgattak, tanultak, énekeltek, játszottak, mozogtak, kézműveskedtek. Lehetőség volt elsétálni a könyvtárba is, háziállatokról szóló könyveket nézegetni. A hét 4. napjára elkészült az „Ovi tanya”, melyet mindenki megtekinthetett az óvoda folyosóján. A hét zárásaként összegyűltünk a tornateremben. Minden csoport elmondott egy a héten tanult háziállatos verset, vagy éneket. Ezt követően állathangos dalokat hallgattunk, majd egy közös mozizással zártuk a délelőttöt. A kiskakas gyémánt félkrajcárját néztük meg.
Fő célunk az volt a héten, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, játékos formában bővüljön ismeretük, gyarapodjon szókincsünk. Ismerjék meg, mit jelent a felelős állattartás, alakuljon ki, erősödjön bennük az állatok gondozásának, védelmének fontossága.
Lichnerné Fodor Szimonetta, Vesztegné Nagy Zsuzsanna
Tovább

Képek