Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Beiratkozás

Kedves Szülők!
 
Szeretettel köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük hamarosan óvodás lesz!
A Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodában általában minden év május első két hetében van a beíratás időpontja:
A beiratkozás helyszíne:
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda
2764 Tápióbicske, Kossuth Lajos út 55.
A beiratkozás körzete:
Tápióbicske község közigazgatási területe
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni:
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány)
lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
a gyermek TAJ kártyája
a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat
az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló határozatot
A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:
A szülő köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban!

Be kell íratni minden gyermeket, aki az aktuális év augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni!

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül tölti (2,5 éves). Feltéve, hogy minden a felvételi körzetében lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodaköteles gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül!